Καλησπέρα,

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος σε ΑΕ που παρείχε εξηρτημένη εργασία στην εταιρία παραιτήθηκε οικειοθελώς λόγω συνταξιοδότησης.
Τώρα παραμένει Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος και :

α) Δεν λαμβάνει αμοιβή για την συμμετοχή του στο εν λόγω ΔΣ

β) Δεν παρέχει εξαρτημένη εργασία στην ίδια ΑΕ

γ) Δεν έχει την κυριότητα μετοχών της ίδιας εταιρίας αλλά την επικαρπία μετοχών άνω του 3% .Στην Γενική Συνέλευση μετόχων και στο μετοχολόγιο παρίστανται και φαίνονται οι κάτοχοι των μετοχών και όχι ο επικαρπωτής.

δ) Συμμετέχει κατά 50% σε εταιρία LTD με έδρα την Κύπρο. Η εν λόγω LTD είναι κάτοχος του 31% των μετοχών της ελληνικής ΑΕ .

Το ερώτημα είναι υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης του εν λόγω μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕ στον ΕΦΚΑ και αν όχι χρειάζεται να γίνει ενημέρωση στον ΕΦΚΑ ?

Ευχαριστώ πολύ