Καλημέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω πως αντιμετωπίζονται λογιστικά τιμολόγια από εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου, διακοσμητικούς πίνακες και επιγραφές-πινακίδες τα οποία αφορούν ανακάινιση της έδρας (επαγγελματικός χώρος - όχι σπίτι) ατομικής επιχείρησης παροχής υπηρεσιών.
1. Αναγράφονται ως πάγια?
2. Παίζει ρόλο που η έδρα είναι μισθωμένη και όχι ιδιόκτητη?
3. Πως διακρίνεται κάτι σε πάγιο ή δαπάνη? Παίζει ρόλο αν συμμετέχει ενεργά στην παραγωγική διαδικασία της επιχείρησης?