Καλησπέρα σας και καλή δύναμη,

Εταιρεία Ι.Κ.Ε. προτίθεται να συνάψει συμβόλαιο Ασφάλιση Υγείας (Νοσοκομειακή Περίθαλψη) για τους εργαζομένους της. Στο συμβόλαιο υπάρχει η δυνατότητα από τους εργαζομένους με μια επιβάρυνση 25,00 ευρώ να επεκτείνουν, είτε τις καλύψεις του προγράμματος ,είτε να ασφαλίσουν επιπλέον πρόσωπα παιδιά συζύγους κλπ.

Τα ερωτήματα είναι τα εξής:

1. Η δαπάνη εκπίπτει κανονικά από τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας? υπάρχει κάποιος περιορισμός για παράδειγμα ότι θα πρέπει να ασφαλίσει το σύνολο των εργαζομένων?


2.Θεωρείται παροχή σε είδος (ισχύει ακόμα το όριο των 1500,00 ευρώ ανά εργαζόμενο)? θα πρέπει κρατούνται ασφαλιστικές εισφορές στους εργαζομένους αν θεωρείται παροχή?

3.Εαν κάποιος εργαζόμενος επιλέξει την επέκταση του προγράμματος τα 25 ευρώ που θα επιβαρυνθεί ο ίδιος, θα πρέπει να αποτυπώνονται στην απόδειξη πληρωμής του? θα πρέπει να γίνει τροποποίηση της σύμβασης του, να αναφερθεί κάτι? υπάρχου επιπλέον κρατήσεις σε αυτή τη περίπτωση?

Ευχαριστώ εκ των προτέρων

Είναι επείγον