σε ποιον κωδικό του εντύπου φ2 (περιοδική φπα) καταχωρούνται τα έσοδα του υποκαταστήματος και αν πρέπει να καταχωρούνται και οι δαπάνες με φπα και σε ποιον κωδικό και τι γίνεται με την προρατα