Αγαπητοί

Υπάρχει η εξής περίπτωση.

Εταιρία ΟΕ με απλογραφικό σύστημα, παρουσιάζει κερδοφορία επί συναπτά έτη έως και σήμερα (10 έτη για την ακρίβεια).
Στο τέλος της εκάστοτε χρήσης και έπειτα από τον προσδιορισμό του αποτελέσματος μετά φόρων, οι Εταίροι της, παρόλο που δήλωναν στις προσωπικές τους δηλώσεις Ε1 τα εν λόγω εισοδήματα, δεν έκαναν μεταφορά των αναλογούντων ποσών στους προσωπικούς τους λογαριασμούς παρά μόνο κάποιο μέρος αυτών.

Το αποτέλεσμα είναι να συσσωρεύονται ποσά κερδών, που έχουν ήδη φορολογηθεί ως εταιρικά κέρδη, μέσα στον λογαριασμό όψεως της εταιρίας.

Έχουν το δικαίωμα να μεταφέρουν σήμερα (στο τέλος του 10ου έτους) το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί στον καθένα, από τα σωρευμένα ανωτέρω κέρδη?

Ή μήπως υπάρχει κάποιος περιορισμός ως προς τη χρονική στιγμή της ταμειακής κίνησης?