Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου εισπράττει πρόσθετες αποδοχές για την εργασία του σε ερευνητικό έργο που συμμετέχει. Αν αυτή η αμοιβή αφορά προγενέστερα έτη π.χ. 2018 αλλά τα χρήματα από τον χρηματοδότη του προγράμματος κατατέθηκαν το 2019 και άρα τότε εισπράχθηκαν και από το μέλος ΔΕΠ, πότε πρέπει να δηλωθεί αυτή η αμοιβή; το 2019 που τα εισέπραξε ή θα πρέπει να γίνει τροποποιητική δήλωση του 2018 και να δηλωθούν τότε;