Γειά σας

Ατομική αγροτική επιχείρηση με αντικείμενο ΦΥΤΩΡΙΟ (θερμοκήπιο, που φυτεύουν το σποράκι και βγάζει το φυτό, το οποίο το πουλάει σε παραγωγούς ή γεωπονικά καταστήματα) απασχολεί προσωπικό.

2 οδηγούς που έχει, τους ασφαλίζει στο ΙΚΑ με πακέτο κάλυψης 106

Έχει 1 μόνιμο εργάτη και κάποιους εποχιακούς που τους ασφαλίζει μέσω εργοσήμων

Οι εργάτες αυτοί κάνουν εργασίες όπως πότισμα, φύτεμα, χειρισμός σπαρτικής μηχανής

Είναι σωστός ο χειρισμός που κάνουμε;

Αν όχι, πως;

Με εκτίμηση