Τα κεφαλαιακά κέρδη από πώληση ομολόγων ή εξαγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων μπαίνουν στην δήλωση φορολογίας εισοδήματος;
Σχετίζεται το θέμα με τον εάν έχει δηλωθεί η αγορά ομολόγων η η εξαγορά μεριδίων εξ αρχής στην φορολογική δήλωση.

Ευχαριστώ,