Εάν η πρώτη ύλη που επεξεργάζομαι ανήκει στην ομαδα με συντελεστή φπα 13% η αμοιβή μου για την εργασία φασόν που παρέχω σε ποιο συντελεστή υπάγεται,μετά τον ν.4334/2015 ?

Β.Κ.

(Παρακαλώ επειδή η επιχείρηση ελέγχεται να έχω το δυναρόν ταχεία απάντησή σας.
Ευχαριστώ