Καλησπέρα σας,

Γνωρίζετε να μου πείτε τι γίνεται στις περιπτώσεις υπολογισμού μισθοδοσίας ωφελούμενου με το πρόγραμμα των 100.000 θέσεων;

Άσχετα από την εγκύκλιο 49 του ΕΦΚΑ για τον τρόπο υποβολής της ΑΠΔ, στην μισθοδοσία υπολογίζουμε ασφαλιστικές εισφορές εργαζόμενου και εργοδότη ή μικτές αποδοχές εργαζόμενου=φορολογητέες;

Οι απόψεις διίστανται και καμία επίσημη θέση περί αυτού.

Επίσης υπάρχει κάποια διευκρινιστική εγκύκλιος σχετικά με αυτό.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων,