Ασφαλισμένη γεννημένη την 13/07/1960 έχει 2.154 ένσημα στο ΙΚΑ απο το 1975 έως και το 1987 και άλλα 1.800 ένσημα στο ΤΕΒΕ απο το 1992 έως και το 1998. Συνολικά έχει 3.954 άνσημα. Το ΤΕΒΕ ο τελευταλιος της φορέας. Απο το 1998 μέχρι και σήμερα δεν έχει εργαστεί. έχει και περίπου ένα χρόνο ένσημα που εργάστηκε στην Γερμανία το 1990. Έχει τρία τέκνα. το Α γεννημένο την 19.01.1984 το Β την 28.09.1987 και το Γ την 11/08/1993. Τι μπορεί να κάνει απο θέμα εξαγοράς για να πάρει σύνταξη; Πότε λαμβάνει πλήρη και πότε μιωμένη; και σε ποιά ηλικία; Ο χρόνος εργασίας στην Γερμανία είναι 9 μήνες (9*25=225 ένσημα). Μπορεί να εξεγοράσει στην Ελλάδε τα ένσημα που απαιτούνται χωρίς να ληφθεί υπόψη ο χρόνος εργασίας στην Γερμανία ώστε να αιτηθεί σύνταξη απο την Ελλάδα με 4500 ένσημα και εν συνεχεία να υποβάλλει αίτημα και στην Γερμανία; Επίσης να αναφερθεί ότι στο επικουρικό έχει μόνο 283 ένσημα (αυτά απο το ΙΚΑ)