Συνταξιούχος (με συνταξη γηρατος) πρόκειται να λάβει αμοιβή κατ αποκοπή για συμβουλευτικό -ερευνητικό εργο σε ανώνυμη εταιρεία, μεσω τίτλου κτήσης.

Ερωτήματα

α) Ασφαλιστικά πως πρέπει να αντιμετωπιστεί το θέμα;θα υπάρχουν ασφαλιστικές εισφορές ή απαλλάσσεται πλεόν απο 1/1/2020 ;

Αν ναι σε τι ποσοστο αντιστοιχουν οι ασφαλιστικές εισφορες;Και με ποιο τροπο πραγματοποιείται η ασφάλιση του;

β) Υπάρχει όριο στην ληφθείσα αμοιβή ή χρονικός περιορισμός στην διαρκεια της παροχής υπηρεσιων ;

γ)Φορολογικα πως θα υολογισθεί η αμοιβή αυτη; με ποια φορολογική κλιμακα