φορολογικός μηχανισμός αγορά 2003 έχει σταματήσει η χρήση του πρίν απο το 2011, η εταιρία έχει ελεγχθεί κατ επανάληψη,έως και το 2014,δεν κατέστη δυνατό τώρα να βρεθεί ο μηχανισμός ,με την δήλωση της απώλειας ποιό είναι το πρόστιμο που θα της επιβληθεί;