Καλησπέρα σας,

1.Ανώνυμη εταιρία που δεν έχει αντικείμενο εργασιών την εκμετάλλευση τουριστικών πλοίων έχει στην κατοχή της σκάφος αναψυχής ιδιωτικής χρήσης το οποίο προτίθεται να πουλήσει. Το σκάφος είχε αγοραστεί από ιδιώτη και δεν είχε υπολογισθεί Φ.Π.Α. επί του τιμολογίου αγοράς παρά μόνο χαρτόσημο. Θα πρέπει στο τιμολόγιο που θα εκδοθεί τώρα για την πώλησή του να υπολογιστεί Φ.Π.Α.; Δεν είναι ακόμη γνωστό εάν η μεταβίβαση γίνει σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (η ιδιότητα του αγοραστή επηρεάζει τον καταλογισμό ή όχι Φ.Π.Α.;).

2.ΝΕΠΑ προτίθεται να πουλήσει σε ιδιώτη επαγγελματικό σκάφος αναψυχής για ιδιωτική χρήση. Στο τιμολόγιο που θα εκδώσει θα υπολογίσει Φ.Π.Α. ή η πράξη αυτή εμπίπτει σε κάποια απαλλαγή; Διευκρινίζεται ότι η ΝΕΠΑ κατά την αγορά του εν λόγω σκάφους είχε επιβαρυνθεί με τον αναλογούντα Φ.Π.Α. και δεν είχε κάνει χρήση απαλλαγής.

Παρακαλώ οι απαντήσεις σας να στηρίζονται με αναφορές στην σχετική νομολογία.
Ευχασριστώ πολύ εκ των προτέρων.