Καλημέρα σας.

Παρακαλώ απαντήστε μου εάν μέλος Δ.Σ Α.Ε με ποσοστό μετοχών άνω του 3%, χωρίς αμοιβές

για την ιδιότητα του αυτή
, ασφαλίζεται στον ΕΦΚΑ για τις εξής περιπτώσεις.

1)Αν είναι μόνο μέλος του ΔΣ.

2)Αν είναι μέλος ΔΣ και παράλληλα έχει εισοδήματα και από μισθωτές υπηρεσίες

3)Αν οφείλονται εισφορές για τα μερίσματα που λαμβάνει

επιπροσθέτως, παρακαλώ ενημερώστε με κατά ποιον τρόπο αποδίδονται οι εισφορές για την κάθε περίπτωση ξεχωριστά.


Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων .