Παρακαλώ διευκρινίστε μου τι ισχύει ως προς την υποχρέωση ασφάλισης από ατομική επιχείρηση του συζύγου-οδηγού φορτηγού αυτοκινήτου που εκτελεί ταξίδια μεταφορών

Ευχαριστώ