Επιχείρηση χρησιμοποιεί Ταμειακή μηχανή για τις Λιανικές της πωλήσεις.Όταν μεσολαβούν αρκετές ημέρες μεταξύ της έκδοσης δύο αποδείξεων οφείλουμε να εκδίδουμε μηδενικό Ζ κάθε ημέρα? Η ταμειακή μηχανή πρέπει να παραμένει ανοικτή κατά το διάστημα αυτό?