Ελληνική Τεχνική ΑΕ , σκοπεύει να επενδύει συστηματικά τα χρηματικά της διαθέσιμα μέσω πλατφορμών σε επενδυτικά προϊόντα εξωτερικού .
Παρακαλώ ενημερώστε με για τα παρακάτω
-Χρειάζεται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η του Διοικητικού της Συμβουλίου γιαυτό ?
-Χρειάζεται να τροποποιήσει το καταστατικό της και να προσθέσει σε αυτό νέο σκοπό με αντικείμενο τις επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά προϊόντα ? και αν ναι ποιο ΚΑΔ πρέπει να επιλέξει

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την άμεση απάντησή σας