Παρακαλώ όπως διευκρινιστεί σε ποιον κωδικό του Ε1 δλώνονται και άρα πως φολογούνται:

τα μερίσματα απο μετοχές ΕΕ με ποσοστό κάτω του 0,5%
τα μερίσματα από μετοχές τρίτων χωρών κάτω του 0,5%
τα μερίσματα από αμοιβαία κεφάλαια / ΟΣΕΚΑ τρίτων χωρών
τα κεφαλαιακά κέρδη από ομόγολα τρίτων χωρών
τα κεφαλαιακά κέρδη από μετοχές τρίτων χωρών
τα κεφαλαιακά κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια τρίτων χωρών

Σας ευχαριστώ πολύ

Μάρω Στεροδήμα