Μερίσματα Αλλοδαπής (Κυπριακής Εταιρίας) σε κάτοικο Ελλάδος κ Πίστωση φόρου αλλοδαπής:

Η βεβαίωση μερισμάτων αναγράφει ποσό πχ 100 000 € (καταβλήθηκαν τραπεζικά). Ο εταιρικός φόρος 12,5% στην Κύπρο πιστώνεται ως φόρος αλλοδαπής, ενώ δεν υπάρχει φόρος μερισμάτων.

Α)Το ποσό που θα αναγραφεί στον κωδικό 295 του Ε1 είναι 100.000 ή 100.000/0,875=114.285,71 €;

Β)Ο φόρος αλλοδαπής (κωδ.683) αντίστοιχα είναι 12.500 ή 14285,71€;

Γ)Ο φόρος που θα προκύψει προς καταβολή έχει προκαταβολή;