Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς

Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς στον Komvos, μπορείτε να το δείτε κάνοντας click ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα έχει ήδη υποβληθεί στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα σας έχει υποβληθεί με επιτυχία στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Menu

Ιστορικό ερωτήματος

κλείσιμο

Σε ποιο κωδικό της δήλωσης απόδοσης του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του N. 4172/2013 που παρακρατούνται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, αναγράφονται οι μη καταβληθείσες αποδοχές;

Θα ήθελα να σας απευθύνω ένα ερώτημα σχετικά με τις ανείσπρακτες αποδοχές έτους 2019 που θα καταβληθούν σε μεταγενέστερο φορολογικό έτος.

Το 2019 εταιρεία εμφάνισε στα μηνιαία αρχεία αποδοχών φορολογικού έτους 2019 για έναν εργαζόμενο σε ξεχωριστή γραμμή τις αποδοχές που καταβλήθηκαν το 2019 με τύπο αποδοχών (1) ποσό 10.000 ευρώ και παρακρατηθέντα ΦΜΥ 2200 ευρώ και σε ξεχωριστή γραμμή τις ανείσπρακτες αποδοχές φορολογικού έτους 2019 που θα εισπραχθούν σε μεταγενέστερο φορολογικό έτος με τύπο αποδοχών (7) ποσό 1000 ευρώ και παρακρατηθέντα ΦΜΥ 220 ευρώ.
Σ αυτήν την ξεχωριστή γραμμή για τις ανείσπρακτες αποδοχές του φορολογικού έτους 2019 που θα καταβληθούν σε μεταγενέστερο φορολογικό έτος, η εταιρεία δεν ανέγραψε έτος αναφοράς 2019.

Ο εργαζόμενος ενημέρωσε την εταιρεία ότι συνολικά τα ποσά των τύπων αποδοχών (1) & (7) { 10.000 + 1.000 = 11.000} στην αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2019 εμφανίζονται στους κωδικούς301-302.

Κάτι όμως που -κατά την γνώμη μου - δεν είναι σωστό, αφού οι ανείσπρακτες αποδοχές φορολογικού έτους 2019 που θα καταβληθούν σε μεταγενέστερο φορολογικό έτος {τύπος αποδοχών (7) }, θα φορολογηθούν μετά την καταβολή τους (έτη 2020-2021) με τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2019 (αν βέβαια δηλωθεί το έτος αναφορά 2019).

Γιατί λοιπόν τώρα οι ανείσπρακτες αποδοχές του φορολογικού έτους 2019 που θα καταβληθούν σε μεταγενέστερο φορολογικό έτος - τύπος αποδοχών (7) -, εμφανίζονται στους κωδικούς 301-302 της αρχικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2019 ?

Μήπως γιατί η εταιρεία στα μηνιαία αρχεία βεβαιώσεων αποδοχών που υπέβαλλε για το φορολογικό έτος 2019, δεν ανέγραψε ως έτος αναφοράς 2019 στην ξεχωριστή γραμμή για τις τις ανείσπρακτες αποδοχές φορολογικού έτους 2019 που θα εισπραχθούν σε μεταγενέστερο φορολογικό έτος με τύπο αποδοχών (7)?

Ή συμβαίνει κάτι άλλο?

Περιμένω την απάντησή σας.

εξάλλου στις οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2019 στον κωδικό 301 αναγράφεται,
εκτός των άλλων, αυτολεξεί :
Οι μισθωτοί που δεν εισέπραξαν δεδουλευμένες αποδοχές του έτους 2019 είτε λόγω οικονομικής αδυναμίας του εργοδότη τους, είτε επειδή έχει γίνει επίσχεση εργασίας ή πτώχευση και στους οποίους χορηγείται βεβαίωση αποδοχών στην οποία οι ανωτέρω ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές συμπληρώνονται σε διακεκριμένη σειρά, θα υποβάλλουν δήλωση φόρου εισοδήματος χωρίς να δηλώσουν τις ανείσπρακτες αυτές δεδουλευμένες αποδοχές.

Παρόλα αυτά, οι ανείσπρακτες αποδοχές του φορολογικού έτους 2019 που θα καταβληθούν σε μεταγενέστερο φορολογικό έτος και στα υποβληθέντα μηνιαία αρχεία βεβαιώσεων αποδοχών του Σωματείου ΕΣΤΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ εμφανίζονται με τύπο αποδοχών (7), εμφανίζονται λανθασμένα και υπολογίζονται στους κωδικούς 301-302 της αρχικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2019.

Οπότε παρακαλούμε να μας υποδείξετε ένα τρόπο να επιλυθεί το συγκεκριμένο πρόβλημα.

Για να δείτε την απάντηση της Επιστημονικής Ομάδας πρέπει να είστε συνδρομητής της υπηρεσίας Komvos

Γίνετε συνδρομητής

Copyright © Epsilon Net | Όροι Χρήσης