Ατομική επιχείρηση - βιοτεχνία μισθώνει ακίνητο ως έδρα της επαγγελματικής της δραστηριότητας με σαφη αναφορά στο μισθωτήριο για την παραχώρηση του δικαιώματος υπεκμίσθωσης . Ακολούθως ,
ο άνω μισθωτής - ατομική επιχείρηση μισθώνει μέρος του παραπάνω χώρου σε άλλη ατομική επιχείρηση η οποία θα χρησιμοποιεί ξεχωριστή είσοδο . Η υπεκμίσθωση δεν αφορά εξοπλισμό.

Παρακαλώ όπως μου διευκρινήσετε εαν το εισόδημα για την ατομμική επιχείρηση θεωρείται ως εισόδημα απο ακίνητη περιουσια, και αρκεί η αποτύπωση του στο Ε2 ΚΑΙ Ε1 του ιδιοκτήτη της ατομικής επιχείρησης, χωρίς καμία αποτύπωση του ποσού του ενοικίου στα βιβλία της ατομικής επιχείρησης .