Ατομική επιχείρηση ανέγερσης οικοδομών μισθώνει κάποια από τα απούλητα διαμερίσματα ή καταστήματα που έχει κατασκευάσει. Το εισόδημα που αποκτά από την ενοικίαση φορολογείται σαν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα , συναθροιζόμενο με τα υπόλοιπα εισοδήματα της ατομικής επιχείρησης στο έντυπο Ε3 και φορολογούμενο ουσιαστικά με 26% ,ή όπως το χειρίζομαι έως τώρα δηλαδή δεν το εμφανίζω στο Ε3 , αλλά το δηλώνω κατευθείαν στο έντυπο Ε1 του φυσικού προσώπου στον πίνακα Δ2 και φορολογείται με την κλίμακα του αρθ. 40 (11% ,33%) .

Το παραπάνω ερώτημα μου το είχα θέσει και την 22/10/2014 , έμμεσα γιατί κυρίως η ερώτηση μου αφορούσε το ΦΠΑ στις παραπάνω εκμισθώσεις , αλλά η απάντηση που έλαβα , με παρεμβολή και άλλου συναδέλφου που έθετε το θέμα φορολόγησης , ήταν ότι θα φορολογείται σαν εισόδημα απόακίνητα και όχι σαν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.Από τότε όμως διαπιστώνω διαβάζοντας απαντήσεις σας σε ανάλογα ερωτήματα συναδέλφων ότι μάλλον ισχύει το αντίθετο και το εισόδημα από ενοίκια μιας ατομικής επιχείρησης φορολογείται σαν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Μπορεί και να μην έχω καταλάβει καλά.

Παρακαλώ να μου απαντήσετε όσο το δυνατό συντομότερα λόγω του ότι άρχισε η υποβολή δηλώσεων.