Επiχείρηση που λαμβάνει τιμολόγιο παροχής από προμηθευτή που διαχειρίζεται μηχάνημα- Φορτωτής & προωθητής για έργα οδοποιίας στα πλαίσια εκτέλεσης έγου, είναι υποχρεωμένη στην παρακράτηση εργολαβικού φόρου 3% -- ΑΝΩ ΤΩΝ 300 ευρώ βέβαια.

Στην υπογεγραμμένη σύμβαση δεν αναφέρεται κάτι σχετικά και ο προμηθευτής στην έκδοση δεν προέβει σε παρακράτηση.

Γνωρίζω ότι στα ηλεκτρονικά βιβλία υπόχρεος είναι πλέον ο εκδότης. Στην συγκεκριμένη transition κατάσταση τι ισχυεί ?

Εγώ ενεργώντας από την πλευρά του λήπτη τιμολογίου θα πρέπει να διενεργήσω την παρακράτηση προστατεύοντας τον πελάτη μου ?

Με εκτίμηση Μάργας.