Μέλος του ΔΣ ανώνυμης εταιρείας και μέτοχος με ποσοστό πάνω από 3% είναι ασφαλισμένος στον ΕΦΚΑ μη μισθωτών στη 2η κατηγορία 252,00 ευρώ μηνιαίως.
Σε περίπτωση που η ΑΕ του δώσει αμοιβή μέλους ΔΣ μηνιαία για παρεχόμενες υπηρεσίες (μισθωτός), ποιές θα είναι οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις σύμφωνα με το νέο ασφαλιστικό.