Α.Ε πρόκειται να διανείμει κέρδη στους μετόχους της .Ο ένας απ΄ αυτούς παράλληλα ασκεί και ατομική αγροτική δραστηριότητα. Κατά το έτος που θα πραγματοποιηθεί η διανομή κερδών :

1.θα αθροιστούν τα εισοδήματα των δυο πηγών προκειμένου να υπολογιστεί η εισφορά ΕΦΚΑ?παρακαλώ να μου αναφέρετε και τα σχετικά άρθρα της νομοθεσίας για να έχω πληρέστερη εικόνα.

2.το εισόδημα από την διανομή κερδών φορολογείται με 15% στην πηγή με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης ? υπόκειται σε εισφορά αλληλεγγύης?

Σας ευχαριστώ !