Επιχείρηση έχει καταβάλει μέσα στο 2019 αποδοχές στους εργαζόμενους από Ιανουάριο 2019 έως Σεπτέμβριο 2019 και από Οκτώβριο 2018 έως Δεκέμβριο 2018 .

Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα (μηνιαία υποβολή βεβαιώσεων ) παρακαλώ ενημερώστε με πως θα απεικονιστεί το παραπάνω γεγονός .

Υποθέτω ότι για τους μήνες 10/2019 έως 12/2019 θα πρέπει να υποβληθούν τροποποιητικές μηνιαίες αποδοχές με τύπο (7) ανείσπρακτες αποδοχές που φορολογούνται το έτος που καταβάλλονται αλλά με τον 4646/2019 ΑΡΘΡΟ 3 νομίζω ότι οι αποδοχές αυτές θα πρέπει να φορολογηθούν το έτος που αφορούν .

Αν ισχύει το παραπάνω ΑΡΘΡΟ 3 4646/2019 πώς οι αποδοχές του 2018 θα φορολογηθούν στο έτος 2018 με ποιον κωδικό και με ποια βεβαίωση αποδοχών ?την μηνιαία του 2019??