Επιχείρηση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπάγεται στο κανονικό καθεστώς φπα για πράξεις με εμπορική δραστηριότητα που ασκεί αλλά διενεργεί παράλληλα και πράξεις εσόδων απαλλασόμενες του φπα (δωρεές).Για έξοδα που γίνονται κατα την πραγματοποίηση του σκοπού της εταιρείας που είναι απαλλασόμενα του φπα και χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φπα γίνονται αγορές ηλεκτρονικών ειδών που υπάγονται στο άρθρο 39α του κώδικα φπα .ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Ποιά είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει η επιχείρηση για την έκδοση των τιμολογίων

για τις αντίστοιχες αγορές ειδών όταν
α) Τα εν λογω αγαθά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για πράξεις χωρίς δικαίωμα φπα?

β) Τα εν λογω αγαθά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για πράξεις με δικαίωμα φπα ?
γ) Τα εν λογω αγαθά χρησιμοποιούνται απο κοινου για πράξεις με και χωρίς δικαίωμα φπα ?

2.Ποιές είναι οι λογιστικές εγγραφές σε απλογραφικά και σε διπλογραφικά βιβλία όταν

α) Τα εν λογω αγαθά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για πράξεις χωρίς δικαίωμα φπα?

β) Τα εν λογω αγαθά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για πράξεις με δικαίωμα φπα ?
γ) Τα εν λογω αγαθά χρησιμοποιούνται απο κοινου για πράξεις με και χωρίς δικαίωμα φπα ?