Καλησπέρα,

παρακαλώ πολύ θα ήθελα την άποψη σας όσον αφορά το παρακάτω,

φυσικό πρόσωπο, είναι μέτοχος και διευθύνων σύμβουλος σε πάνω από μία εταιρείες ΑΕ. Απο όλες τις εταιρείες παίρνει αμοιβή (με απόφαση και έγκριση της ΓΣ) για τις υπηρεσίες του Διευθύνοντος Συμβούλου που προσφέρει σε αυτές.
Για τις παραπάνω μηνιαίες αμοιβές ασφαλίζεται μέσω των ΑΠΔ της κάθε εταιρείας , ως αμοιβές μέλους ΔΣ.

Το ερώτημα είναι , θα μπορούσε για τις υπηρεσίες του Διευθύνοντος Συμβούλου που προσφέρει σε όλες τις εταιρείες να κόβει ΤΠΥ απο ατομική επιχείρηση (η οποία φυσικά είναι στο όνομα του)?
Εννοείτε, ότι πλέον θα ασφαλίζεται στον ΕΦΚΑ-τομέας ελευθέρ.επαγγελματιών και όχι μέσω ΑΠΔ.

ευχαριστώ