ΑΕ Θέλει να εγκαταστήσει φωτοβολταικό σταθμό 120 KW σε ιδιόκτητο χώρο για την κάλυψη ιδίων αναγκών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας μέ την μέθοδο του ενεργειακού συμψηφισμού (net metering).

Έχουμε τα παρακάτω ερωτήματα:

1) Είναι απαραίτητο η ΑΕ να δηλώσει νέο ΚΑΔ στο Μητρώο της εφορίας ως επέκταση δραστηριότητας για να καλύψει την ιδιοπαραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος;

2) Πρέπει να γίνει τροποποίηση του καταστατικού όπου θα αναφέρεται ως νέα δραστηριότητα της επιχείρησης η αυτοπαραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος;

3) Ποιος είναι ο λογιστικός χειρισμός τόσο για την ιδιοπαραγωγή όσο και για την κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας;

θα πρέπει δηλαδή να γίνουν χωριστές εγγραφές για την ιδιοπαραγωγή (έσοδο) και άλλες για την κατανάλωση (έξοδο) ή θα καταχωρείται μόνο η διαφορά που θα προκύπτει απο τον λογαριασμό της ΔΕΗ ;