ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ έκανε έναρξη το 2013.Χωρίς να έχει κάνει καμία συναλλαγή θέλει να προχωρήσει σε διακοπή με τον πραγματικό χρόνο διακοπής εργασιών, δηλαδή , το 2013 με τη ΠΟΛ. 1163/16.

Ωστόσο, το έτος 2014 έκανε μεταβολή στη Δ.Ο.Υ βάζοντας την επιχείρηση σε αδράνεια (για να μην υποβάλει ΦΠΑ) και το 2018 βγήκε από την αδράνεια χωρίς όμως να γίνει καμία συναλλαγή.

Λόγω των παραπάνω μεταβολών παρόλο που δεν έχει κάνει καμία συναλλαγή μπορεί να διακόψει με την ΠΟΛ. 1163 και πραγματικό χρόνο διακοπής εργασιών το 2013?