Αθλητικά σωματεία προσλαμβάνουν προπονητές, υποχρεούνται να έχουν τεχνικό ασφαλείας?

Μπορεί κάποιο μέλος του Δ.Σ. του συλλόγου, με την κατάλληλη επιμόρφωση να εκτελεί καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας? Αν ναι, πρέπει να υποβληθεί κάποια δήλωση στην Επιθεώρηση Εργασίας?

Ευχαριστω