Εργαζόμενη σε εταιρεία εστίασης εργάζεται από το 2017 με πλήρη απασχόληση . Φέτος μέχρι και τον μήνα Οκτώβριο είχε λάβει 13 ημέρες από την κανονική της άδεια. Από 28/10/19 έλαβε άδεια ασθενείας για ένα μήνα και στις 27/11/2019 ειδοποίησε την επιχείρηση ότι ο γιατρός της ενέκρινε άλλον έναν μήνα ασθένεια .

Ερώτηση : Τις υπόλοιπες ημέρες αδείας πως θα της χορηγήσω ; Μπορώ να τις μεταφέρω το 2020 ή μπορώ να τις συμψηφίσω λόγω υπέρβασης των ορίων βραχείας ασθενείας ; Επίσης το επίδομα αδείας το καταβάλλω κανονικά ;