Εταιρεία που έχει σχηματίσει αφορολόγητο αποθεματικό ν.3220/2004 εμφανίζεται ακόμη και σήμερα στον Ισολογισμό της.
Μπορεί να προχωρήσει στην κεφαλαιοποίηση αυτού;
Ή πρέπει τελικά να φορολογηθεί;
Αν τελικά γίνεται κεφαλαιοποίηση αυτού θα υπάρξουν προβλήματα στην εφορία, όταν δηλωθεί στο μητρώο αυτής η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με τη συγκεκριμένη κεφαλαιοποίηση. Δηλαδή κινδυνεύει η επιχείρηση με πρόστιμο και ανοίγματος της φορολογικής χρήσης λόγω ύπαρξης νέων στοιχείων;