Στον ΕΝΦΙΑ για την έκπτωση του 20% σε κενά ακίνητα που π.χ. ήταν ξενοίκιαστα και δεν είχαν κατανάλωση όλη την χρονιά του 2014 θέλει να υπάρχει μόνο ο κωδικός 39 (στήλη 17) στο Ε2 ή και ο κωδικός 8 (στήλη 32) στο Ε9; Επίσης, αν γίνει τροποποίηση του Ε2 μόνο για να αλλάξει ο κωδικός της στήλης 17 και να μπει ο κωδικός 39 θα υπάρχει πρόστιμο;

Στην περίπτωση που υπάρχει ακίνητο που έχει παροχή ρεύματος αλλά κόβεται το ρεύμα γιατί ξενοικιάζεται είμαι υποχρεωμένος να κάνω Ε9 και να δηλώσω τον κωδικό 8 στην στήλη 32 του Ε9 εντός μηνός;

Για την έκπτωση του 50% στο κριτήριο λόγω εισοδήματος κάτω των 9.000,00 ευρώ σε ατομικό επίπεδο λαμβάνεται υπόψιν το μεγαλύτερο μεταξύ πραγματικού και τεκμαρτού εισοδήματος;
Στην παραπάνω περίπτωση που έχουμε γάμο εντός του 2015 θα ληφθεί υπόψιν το οικογενειακό εισόδημα αθροιστικά από τα εισοδήματα του Ε1 των δύο συζύγων και αν η σύζυγος έχει μόνο το τεκμήριο διαβίωσης θα αθροιστεί σαν εισόδημα το ποσό των 2.500,00 ευρώ;