Ερώτημα:

Υπάρχει η δυνατότητα τα Bonus που δίνονται σε μισθωτούς να δοθούν εναλλακτικά με δύο τρόπους ;

1. Σαν προσαύξηση του μισθού στη μισθολογική περίοδο που καταβάλλονται, οπότε θα υπαχθούν σε ασφαλιστικές κρατήσεις και θα φορολογηθούν (τελικά) με την κλίμακα των μισθωτών; Στην περίπτωση αυτή θα προσαυξήσουν το επίδομα Χριστουγέννων ή Πάσχα ανάλογα με την μισθολογική περίοδο καταβολής, καθώς και το επίδομα αδείας;

2. Από τα διανεμόμενα κέρδη της εταιρείας οπότε θα θεωρούνται ως μερίσματα και θα φορολογηθούν με τον φόρο των μερισμάτων (σήμερα 10%), με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης και χωρίς ασφαλιστικές κρατήσεις;