Κατασκευαστής με δραστηριότητα την ανέγερση ακινήτων αναλαμβάνει με εργολαβικό την κατασκευή κατοικίας για λογαριασμό ιδιώτη με συγκεκριμένο ποσό και αντάλλαγμα μία αμοιβή. Στο εργολαβικό αναφέρεται ότι ο κατασκευαστής αναλαμβάνει να επιλέξει όλα τα συνεργεία καθώς και τους προμηθευτές για τα υλικά που θα κατασκευάσουν το ακίνητο, καθώς και την πληρωμή αυτών για λογαριασμό του ιδιώτη και συμφωνούν ο ιδιώτης να μεταφέρει τα χρήματα τμηματικά σε λογαριασμό του κατασκευαστή ανάλογα με την εξέλιξη των κατασκευών και ο κατασκευαστής να πληρώνει τους τρίτους η οποίοι θα εκδίδουν ΑΠΥ ή ΑΛΠ στο όνομα του ιδιοκτήτη του ακινήτου. Ο ίδιος θα εκδόσει ΑΠΥ για την αμοιβή την δικιά του.

Τι πρόβλημα μπορεί να δημιουργηθεί από αυτού του τύπου την διαχείριση;
Μας καλύπτει το εργολαβικό ;
Μπορεί να υπάρξει κάποιος άλλος τρόπος;