Οικοδόμος αποφασίζει να γίνει εργολάβος οικοδομών ατομική επιχείρηση με απλογραφικά βιβλία . Δηλαδή να αναλάβει να κατασκευάζει σπίτια, επαγγελματικές στέγες για λογ/μό των ιδιοκτητών τους με υλικά κατασκευής δικά του ή των ιδιοκτητών ανάλογα την συμφωνία. . Μπορεί να κάνει έναρξη στην Δου ως εργολάβος οικοδομών; και που θα ασφαλιστεί και με ποία ιδιότητα; . Πριν ήταν ασφαλισμένος στο ΙΚΑ ως οικοδόμος. Επίσης όταν θα αναλαμβάνει την κατασκευή οικοδομής για λογ/μό τρίτου μπορεί να αγοράζει υλικά στο όνομα του (και ποία υλικά μήπως υπάρχει περιορισμός) και στην συνέχεια όταν παραδώσει το έργο πως θα τιμολογήσει; Τέλος στα βιβλία του οφείλει να παρακολουθείται ξεχωριστά το κάθε εκτελεσθέν οικοδομικό έργο στην στήλη των εξόδων και των εσόδων;