Παρακαλώ να μου γνωρίσετε στην περίπτωση Μονοπρόσωπης Ελληνικής ΙΚΕ που ο μόνος εταίρος είναι Κυπριακή εταιρεία που έχει ελληνικό ΑΦΜ (δέν έχει υποκατάστημα στην Ελλάδα) στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Ν.4557/18 θα δηλωθεί η Κυπριακή Εταιρεία ή οι εταίροι της με ποσοστό 25% και άνω στο κεφάλαιο?