Η Ανώνυμη εταιρία μας πρόκειται να προβεί σε Μεταφορά έδρας σε 1 μήνα.
Κατά τη μεταφορά της έδρας έχει αποφασιστεί ο εξοπλισμός γραφείων που ήδη υπάρχει να μην μεταφερθεί και να αγοραστεί καινούργιος. Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι τα ακόλουθα :

1. Σε περίπτωση που υπάρξει συμφωνία με τον ιδιοκτήτη(φυσικό πρόσωπο) τησ παρούσης μίσθωσης να παραμείνει ο εξοπλισμός γραφείων στο χώρο του τι παραστατικό εκδίδεται αν υπάρξει κάποιο τίμημα ή αν δοθεί ο εξοπλισμός χωρίς αντάλλαγμα.

2.Αν αποφασιστεί να δοθεί ο εξοπλισμός σε κάποιο ίδρυμα τι παραστατικό εκδίδεται.

3. Αν τελικά ο εξοπλισμός δεν χρησιμοποιηθεί και πεταχτεί ποιες ενέγειες απαιτούνται για τη διαγραφή του απο το Μητρώο παγίων.

4. Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις τι ισχύει απο άποψη ΦΠΑ

Θα σας παρακαλούσα για την όσο το δυνατόν άμεση απαντήσή σας.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.