Συνταξιούχος του ΟΑΕΕ είναι μέτοχος σε ΑΕ άνω του 3% και Πρόεδρος του ΔΣ , θα πρέπει να πληρώνει εισφορές ΕΦΚΑ και τι ποσό.