Στην περίπτωση αυτή εταιρία ΙΚΕ συνάπτει Ασφάλεια επιβίωσης με επιστροφή ασφαλίστρων σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου πριν την λήξη της ασφάλισης. Η ασφάλεια αυτή αφορά τον διαχειριστή της ΙΚΕ. Η επιχείριση θα καταβάλει ένα ποσό π.χ. 50.000, και σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου πριν την λήξη της ασφάλισης, η ασφάλεια θα δώσει στην οικογένεια του διαχειριστή το ποσό που έχει σωρευτεί. Η ασφάλεια αυτή θα πληρώνεται 15 έτη. Αν δεν συμβεί ποτέ το γεγονός του θανάτου του διαχειριστή, ο διαχειριστής θα πληρωθεί το σύνολο του συμφωνηθέν κεφαλάιου.

Για την ΙΚΕ αυτές η πληρωμές των ασφαλίστρων αποτελούν παροχές σε είδος του διαχειριστή από όσο καταλαβαίνω.

Για τον Διαχειριστή, δεδομένου ότι ο δικαιούχος της ασφάλειας δεν είναι σταθερός αλλά αλλάζει ανάλογα με την έκβαση του γεγονότος, πως θα φορολογηθεί η ασφάλεια αυτή στα φυσικά πρόσωπα μετά απο 15 έτη?

Αναγνωρίζεται ως δαπάνη που εκπίπτει από την ΙΚΕ ως παροχή σε είδος?