Καλησπέρα σας

Ελληνική μεταφορική εταιρεία υπαγόμενη σε κανονικό καθεστώς αναθέτει μεταφορά αγαθών σε Βουλγάρικη μεταφορική εταιρεία υποκείμενη και αυτή σε φόρο στην Βουλγαρία κατά την διαδρομή από Αθήνα έως Θεσσαλονική.
Δηλαδή τα Βουλγάρικα φορτηγά στη επιστροφή τους από Αθήνα σε Βουλγαρία εξηπηρετούν ανάγκες της Ελληνικής μεταφορικής έως την Θεσσαλονίκη μεταφέροντας αντί αυτής (της Ελληνικής ) εμπορευμάτα.

Στα τιμολόγια- φορτωτκές η Βουλγάρικη εταιρεία δεν χρεώνει κάποιον ΦΠΑ .
Ορθώς δεν χρεώνει φπα?

Η Ελληνική επιχείρηση πως θα αντιμετωπίσει αυτή την λήψη υπηρεσιών?

Ως ενδοκοινοτική λήψη από την Βουλγάρικη ? Ως πράξη λήπτη ? έχει υποχρέωση υποβολής ανακεφαλαιωτικού πίνακα λήψης υπηρεσιών?

Σας ευχαριστώ,