Ατομική επιχείρηση με απλογραφικά βιβλία, αγοράζει το 2016 πάγια αξίας 10.000 ευρώ και ταυτόχρονα το εντάσσει σε επιδοτούμενο πρόγραμμα. Το 2018 εισπράττει επιχορήγηση ύψους 7.500,00 ευρώ,που είναι και το οριστικό ποσό. Μέχρι και το 2016 έχουν γίνει όλες οι αποσβέσεις με συντελεστή100%.ΕΑΝ το έτος 2018 περάσω την επιδότηση εως λοιπά έσοδα στα βιβλία τις ατομικής επιχείρησης τότε θα περάσει το όριο των 10000ευρω που αφορά τις μικρές επιχείρησης και θα υπαχθεί στο ΦΠΑ.Όπως έχει γίνει πάγια δεκτό από τη Διοίκηση τα εισπραττόμενα ποσά των επιχορηγήσεων για αγορά παγίων δεν θεωρούνται προσθετικό στοιχείο των ακαθαρίστων εσόδων, δηλ. δεν προσαυξάνουν τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης αλλά αποτελούν μειωτικό στοιχείο του κόστους των πραγματοποιηθεισών νέων επενδύσεων.Πως μπορώ να τα περάσω στα βιβλία χωρίς να έχω θέμα με το ΦΠΑ.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ