Ιδιωτικό Διαγνωστικό Εργαστήριο με τη Νομική μορφή ΙΚΕ

Με έδρα την Αθήνα , παρέχει υπηρεσίες ιατρικών διαγνωστικών εξετάσεων σε φυσικά και νομικά πρόσωπα Μικροβιολόγους στη περιφέρεια των Αθηνών και εντός Ελλάδας.

Τα προς εξέταση δείγματα παραλαμβάνονται με courier.

Οι Διαγνωστικές Ιατρικές υπηρεσίες , είναι εκτός πεδίου ΦΠΑ

Η ΙΚΕ είναι ενταγμένη στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ , (για να τιμολογεί το ΦΠΑ των μεταφορικών, όταν και αν το χρεώνει στους πελάτες κυρίως σε πελάτες επαρχίας, με ξεχωριστή Τιμολόγηση)

και τιμολογεί τις παρεχόμενες ιατρικές διαγνωστικές υπηρεσίες άνευ ΦΠΑ .

Υποβάλει δήλωση ΦΠΑ μηνιαία με αναγραφή των ποσώντων εκροών και μόνο ,

στον κωδικό 303 το ποσό των μεταφορικών ,

και στον κωδικό 310 το ποσό των Ιατρικών διαγνωστικών υπηρεσιών άνευ ΦΠΑ.

Στο εξής θα λαμβάνει και προς εξέταση δείγματα με courier από Μικροβιολογικό Εργαστήριο από την Κύπρο.

Ερωτάσθε για τις ενέργειες , που θα πρέπει να γίνουν

Αρχικά στο τμήμα μητρώου της ΔΟΥ , δήλωση ενδοκοινοτικών συναλλαγών -παροχή ενδοκοινοτικών υπηρεσιών με το έντυπο Μ3 ;

Η παροχή διαγνωστικών ιατρικών υπηρεσιών, που απαλλάσσονται του ΦΠΑ προς Κυπριακή Επιχείρηση , πως θα απεικονιστεί στο έντυπο Φ2 ΦΠΑ ,

με χρεοπίστωση και σε ποιους κωδικούς του εντύπου ή στον κωδικό 310 ;

Εάν χρεωθεί ο ΦΠΑ των μεταφορικών με ξεχωριστή τιμολόγηση, σε αυτή τη περίπτωση η απεικόνιση πως θα είναι στο έντυπο Φ2 ;

Το έντυπο Φ4 Ανακεφαλαιωτικός πίνακας παραδόσεων αγαθών και παρεχόμενων υπηρεσιών , αν οι πράξεις υπηρεσιών απαλλάσσονται από ΦΠΑ θα υποβάλλεται ;