Εταιρεία δίνει προκαταβολές στο προσωπικό της με δυνατότητα τμηματικής εξόφλησης σε δόσεις και καταβάλει το αναλογούν χαρτόσημο 2.4% στην εφορία.

Ο υπάλληλος Α στις 30.08.2019 έχει υπόλοιπο από ανεξόφλητες προκαταβολές προσωπικού ποσό 1000 ευρώ.

Οι καθαρές μηνιαίες αποδοχές του είναι 1000 ευρώ.

Στις 02.09.2019 ζητάει νέα προκαταβολή για ποσό 3000 ευρώ .

Το σύνολο προκαταβολών του είναι 4000 ευρώ ( παλιά και νέα προκαταβολή)

1.Ποιο ποσό θα θεωρηθεί ως δάνειο ώστε να υπολογίσω τόκους βάση του πίνακα της Τράπεζας Ελλάδος?

2.Τα παλιά ανεξόφλητα υπόλοιπα προκαταβολών υπολογίζονται στα ποσά υπολογισμού για το δάνειο ?

Δηλαδή:

Εφόσον οι προκαταβολές προσωπικού έως 3 μισθοί δεν θεωρούνται δάνειο θα πρέπει να υπολογίσω το παλιό υπόλοιπο από προκαταβολές 1000 ευρώ συν την νέα προκαταβολή 3000 ευρω γενικό σύνολο 4000 και να θεωρήσω ως νέο δάνειο τη διαφορά δηλαδή τα 1000 ευρώ ?