Με το άρθρο 4 της ΕΓΣΣΕ 2008-2009,

Για κάθε παιδί ηλικίας µέχρι 16 ετών το οποίο παρακολουθεί μαθήματα στοιχειώδους ή μέσης εκπαίδευσης, οι εργαζόμενοι γονείς δικαιούνται να απουσιάζουν, χωρίς περικοπή των αποδοχών τους και µετά από άδεια του εργοδότη, ορισµένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα από την εργασία τους, μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών κάθε ημερολογιακό έτος, συνολικά και για τους δύο γονείς, προκειμένου να παρακολουθήσουν τη σχολική επίδοση του παιιδιού.
Δηλαδή ο γονέας που έχει δύο ή τρία παιδιά δικαιούται αναλογικά με δύο παιδιά

2 χ 4= 8 ημέρες ανα ημερολογιακό έτος και αντίστοιχα για τρία παιδιά: 3 χ 4=12 ημέρες ανα ημερολογιακό έτος?