Δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών digital marketing και δημιουργίας message platforms .

(δηλαδή, όταν κάποιος δημιουργεί «σποτάκια»/ videos τα οποία τα «ανεβάζει» σε διάφορα social media και με likes/ followers επικοινωνεί με ιστορίες/ sponsored stories διαφημίζοντας μέσω αυτών τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες επιχειρήσεων και αμείβεται από τις επιχειρήσεις αυτές ανάλογα με τα likes/folllowers που δημιουργεί)

Ποιες οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις αυτού του επαγγέλματος ;

Για παράδειγμα:

χρειάζεται να διενεργήσει εγγραφή σε κάποιο Μητρώο/ θυρίδα ;

τι ΚΑΔ θα χρησιμοποιήσει,

ως υπηρεσία υπάγεται στο ΦΠΑ 24% ή είναι απαλλασσόμενη;

υφίσταται τέλος διαφήμισης κτλ.

υφίσταται οποιαδήποτε άλλη φοροτεχνική ή ασφαλιστική υποχρέωση ;

Ευχαριστώ