Ομόρρυθμη Εταιρία με έδρα την Αθήνα έχει μισθώσει διάφορα ακίνητα στην Ελλάδα με σκοπό να τα επινοικιάσει μέσω της γνωστής εταιρίας βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Μπορείτε σας παρακαλώ να μου πείτε τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσω για τη σωστή λογιστική παρακολούθηση της εταιρίας σε θέματα που αφορουν το ΦΠΑ, το εισόδημα και την καταχώρηση των μισθώσεων στην ανάλογη πλατφόρμα της ΑΑΔΕ;;

Συγκεκριμένα τα εξής:

1/ Μετά την μίσθωση των ακινήτων θα πρέπει η εταιρία να εγγραφεί στην αντίστοιχη πλατφόρμα της ΑΑΔΕ καθώς και όλα τα εν λόγω ακίνητα;; Ή η καταχώρηση στην πλατφόρμα αφορά μόνο φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες;;;

2/ Η εταιρία για το κομμάτι της βραχυχρόνιας μίσθωσης (έχει και άλλη δραστηριότητα εμπορικής φύσεως) υπάγεται κανονικά σε ΦΠΑ και σε ότι αφορά την εκμίσθωση αλλά και σε ότι αφορά τα έξοδα;;; Εν ολίγοις οι μισθώσεις αυτές υπόκεινται κανονικά σε ΦΠΑ ή όχι;;; Το ΦΠΑ των εξόδων εκπίπτει κανονικά από το ΦΠΑ ή εκπίπτει από τη φορολογία εισοδήματος;;;

3/ Η εταιρία υποχρεούται σε καταβολή χαρτοσήμου 3,6% επί του ενοικίου στους εκμισθωτές ή όχι;; Η μίσθωση δηλαδή θεωρείται επαγγελματική παρόλο που τα ακίνητα είναι κατοικίες;;;

4/ Οι δαπάνες βελτίωσης και συντήρησης των ανωτέρω ακινήτων (πχ ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ή παρόμοιες εργασίες) πως καταχωρούνται στα βιβλία της εταιρίας και πως αντιμετωπίζονται στη φορολογία εισοδήματος;;;

5/ Με δεδομένο ότι σχεδόν όλοι όσοι μισθώνουν τα ακίνητα είναι αλλοδαποί είτε εντός είτε εκτός ΕΕ τι είδους παραστατικό οφείλει να εκδώσει (αν οφείλει η ΟΕ) και σε κάθε περίπτωση πρέπει ή όχι το παραστατικό να έχει ΦΠΑ;;;

Σας ευχαριστώ πολύ