Αγρότης ειδικού καθεστώτος με έναρξη στην εφορία και έσοδα από επιδοτήσεις κλπ., συμμετέχει και σε ΟΕ και πληρώνει ΕΦΚΑ και για την αγροτική δραστηριότητα και για την επιχειρηματική. Οι ασφαλιστικές εισφορές βάσει βεβαίωσης του ΕΦΚΑ θα εκπέσουν από την ΟΕ ή η αγροτική δραστηριότητα θεωρείται ατομική επιχείρηση (ΠΟΛ 1113/15 - άρθρο 23 παρ.1γ περ. α)i και α) ii) και υποχρεωτικά θα εκπέσουν από αυτήν;